Vyhľadávanie

V ponuke je 25 nehnuteľností.

Sprostredkovanie a poskytovanie služieb v oblasti nájmu, predaja a kúpy nehnuteľností

Poskytneme alebo zabezpečíme:

 • Kompletný právny servis
 • Oceňovanie majetku. 
 • Vypracovanie všetkých druhov zmlúv súvisiacich s prevodom nehnuteľnosti až po podanie návrhu na vklad do katastra, prípadne zmluvy o zriadení záložného práva, vecného bremena a pod.  pri nájmoch nájomné zmluvy.
 • Vyhľadanie nehnuteľnosti podľa požiadaviek klienta.
 • Poradenstvo a zastúpenie pri vybavovaní hypotekárneho úveru, poistenia nehnuteľností a osôb.

Náplňou práce našej realitnej kancelárie je:

 • sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností - bytov, rodinných domov, kancelárskych a obchodných priestorov, stavebných pozemkov,  ornej pôdy a pod.,
 • obhliadky priestorov (pozemkov) po dohode s klientom,
 • vypracovanie fotodokumentácie nehnuteľnosti a jej prezentácia ,
 • vypracovanie ponuky k nehnuteľnosti a jej následná inzercia a propagácia,
 • kontaktovanie potenciálnych záujemcov a obchodné rokovania s nimi
 • vypracovanie zmlúv (kúpna, nájomná a pod.) na zabezpečenie bezchybného priebehu celej realitnej transakcie, ako aj príprava a realizácia ostatných právnych úkonov potrebných na jej bezproblémové ukončenie,
 • spolupráca s klientom pri odovzdávaní nehnuteľnosti, v prípade potreby aj osobná účasť zodpovedného zástupcu našej realitnej kancelárie. Na požiadanie klienta osobne dohliadneme na ukončenie zmluvných odberov energií a zmluvných vzťahov spojených s predávanou nehnuteľnosťou.
 • nové zameranie pozemkov a stavieb geodetmi,
 • poradenstvo a zastupovanie v dedičskom konaní,
 • poradenstvo a práce pri prestavbe bytov alebo objektov: profesie  v obore vodoinštalačných, kanalizačných, plynárenských, elektrikárskych, maliarskych murárskych, stolárskych prác.

Finančné podmienky:

 • Realitnej kancelárii vzniká nárok na dohodnutú sprostredkovateľskú províziu iba v prípade uzavretia zmluvy k nehnuteľnosti ktorá bola predmetom sprostredkovania.